top of page

วันภูเขาสากล 11.12.2018วันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันภูเขาสากล (International Mountain Day)


ภูเขานั้นมีความสำคัญต่อเราทุกคนมาก

แม้ว่าคุณจะมีบ้านอยู่ริมทะเล หรือในเมืองหลวง เราก็ยังต้องพึ่งพาภูเขากันทุกคน

เพราะภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำ ให้น้ำจืดแก่โลกเราถึง 70% ของน้ำจืดทั้งหมด

จากฝนที่ตกบนภูเขา ตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากน้ำใต้ดิน และจากธารน้ำแข็ง


อาหารจำนวนมาก รวมทั้ง ข้าว มันฝรั่ง มะเขือเทศ บาร์เลย์ ควินัว

และพืชผักผลไม้ต่าง ๆ มากมาย ล้วนได้มาจากภูเขา

ในด้านพลังงาน ไม่ว่าจะน้ำ ลม หรือเขื่อนต่าง ๆ เราก็ใช้ทรัพยากรจากภูเขา สร้างขึ้นบนภูเขาทั้งสิ้นภูเขา ยังเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์สัตว์และพืช มากถึง 1 ใน 4 ของแผ่นดินโลก

ทั้งลิงหลายพันธุ์ สิงโตภูเขา เสือดาวหิมะ สัตว์มีเขาต่าง ๆ ที่อยู่ของนกจำนวนมาก

และแหล่งกำเนิดของพืช รวมทั้งไม้ดอกสวยงามอย่างกล้วยไม้และโลเบเลียด้วยยิ่งกว่านั้น รู้หรือไม่ว่า?

คนเกือบ 1 พันล้านคน อาศัยอยู่ในแถบภูเขาหรือที่ราบสูง

มีความหมายว่า ภูเขา คือ บ้านของคน 1 ใน 7 คนบนโลกนี้

แต่ชาวเขาส่วนใหญ่กลับยากจน ทั้ง ๆ ที่ภูเขาเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวมากถึง 20%

แถมธรรมชาติของเขาก็ยังถูกทำลายอีก


การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภาวะโลกร้อน ก็ส่งผลให้ฝนตกบนภูเขาน้อยลง ไม่ตกตามฤดูกาล

ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาทั่วโลกหายไปอย่างถาวรมากถึงกว่า 600 แห่ง ภายในเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป โลกเราจะมีน้ำจืดไม่พอใช้กับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ลองคิดดูว่า ถ้าวันหนึ่งเราต้องแย่งชิงน้ำดื่มน้ำใช้กันดูสิครับ
วันแห่งภูเขากำหนดขึ้นเพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่เราต้องพึ่งพาภูเขากันทุกคน

เราสามารถเริ่มแก้ไขได้ง่าย ๆ ที่ตัวเราเอง เสียตั้งแต่วันนี้


ช่วงพักผ่อน ไปเที่ยวภูเขา ก็อย่าทิ้งขยะไว้

เราเอาขยะมา ก็อย่าลืมเอากลับไปด้วย เพราะ “ภูเขาไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ”

ทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและความรักต่อขุนเขาของเราก็พอแล้ว


ไม่ล่าสัตว์ ไม่เก็บอะไรกลับไปเป็นที่ระลึก นอกจากรูปภาพและความทรงจำ

ให้ระวังการก่อฟืนไฟด้วย เพราะไฟป่าหลายครั้งเกิดมาจากเพียงแค่ควันเล็ก ๆ ที่เรากลบไม่ดีเท่านั้นเองเลิกใช้ของที่ทำให้โลกร้อน เช่น พลาสติก โฟม กระดาษ ผลิตภัณฑ์จากไม้

หรือหากจำเป็นก็ใช้ให้น้อยที่สุด และขอให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดกันด้วย


และอย่าสนับสนุนบริษัทที่ทำเหมือง ทำลายป่าเขา เซาะหน้าดิน

เพราะไม่ใช่แค่ป่าบนเขาจะหายไป แต่ยังทำให้เสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากมากขึ้น
เพียงแค่นี้ คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ

หรือหากใครมีเรื่องดี ๆ อยากแชร์ ทั่วโลกเขาจะติด #MountainsMatter (ขุนเขานั้นสำคัญ) นะครับ

มาช่วยกันรักษาอนาคตของพวกเราไว้ ด้วยความเคารพต่อขุนเขาที่ให้ทรัพยากรมหาศาลแก่เรากันเถอะ


ACTs Of Green

ONE SMALL CHANGE

-can make-

ONE BIG DIFFERENCEรวบรวมและสรุปข้อมูลจาก :


#ACTsOfGreen #MountainDay #วันภูเขาสากล #ความสำคัญของภูเขา #เที่ยวภูเขา #ไฟป่า #ขยะ #ชาวเขา #Thailand

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page