วันภูเขาสากล 11.12.2018วันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันภูเขาสากล (International Mountain Day)


ภูเขานั้นมีความสำคัญต่อเราทุกคนมาก

แม้ว่าคุณจะมีบ้านอยู่ริมทะเล หรือในเมืองหลวง เราก็ยังต้องพึ่งพาภูเขากันทุกคน

เพราะภูเขาเป็นแหล่งต้นน้ำ ให้น้ำจืดแก่โลกเราถึง 70% ของน้ำจืดทั้งหมด

จากฝนที่ตกบนภูเขา ตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากน้ำใต้ดิน และจากธารน้ำแข็ง


อาหารจำนวนมาก รวมทั้ง ข้าว มันฝรั่ง มะเขือเทศ บาร์เลย์ ควินัว

และพืชผักผลไม้ต่าง ๆ มากมาย ล้วนได้มาจากภูเขา

ในด้านพลังงาน ไม่ว่าจะน้ำ ลม หรือเขื่อนต่าง ๆ เราก็ใช้ทรัพยากรจากภูเขา สร้างขึ้นบนภูเขาทั้งสิ้นภูเขา ยังเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์สัตว์และพืช มากถึง 1 ใน 4 ของแผ่นดินโลก

ทั้งลิงหลายพันธุ์ สิงโตภูเขา เสือดาวหิมะ สัตว์มีเขาต่าง ๆ ที่อยู่ของนกจำนวนมาก

และแหล่งกำเนิดของพืช รวมทั้งไม้ดอกสวยงามอย่างกล้วยไม้และโลเบเลียด้วย