สิ่งดี ๆ จากโควิด

COVID-19 เป็นโรคระบาดร้ายทีแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันนะครับ

แต่ดังคำพูดที่ว่า "แม้จะมืดมิดเพียงไร ที่นั่นก็ยังคงมีแสงสว่างเหลืออยู่"

หลังจากที่มนุษย์เราต้องกักตัว ธุรกิจต่าง ๆ งดให้บริการ โรงงานปิด รถยนต์สัญจรน้อยลงมาก เราดูแลตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

เมื่อนั้นธรรมชาติก็ฟื้นฟูตัวเองได้

วันนี้เรารวมรวบมาให้ดูกันว่า ในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ก็ยังมีสิ่งดี ๆ ให้เราพอชื่นใจได้บ้าง :


Time Square, New York

Wuhan Downtown, China

เทือกเขาหิมาลัยสามารถมองเห็นได้จากหลายเมืองกลางอินเดียแล้ว

คูคลองต่าง ๆ ในเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี กลับมาใสสะอาดแบบสมัยโบราณ