top of page

วันอนุรักษ์เสือโลก 29.07.2018


เสือ สัตว์ที่ดูทรงพลัง ยิ่งใหญ่ หรืออาจจะน่ากลัวสำหรับบางคน แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่เราควรกลัวจริง ๆ นั้น น่าจะเป็น “มนุษย์” มากกว่า


ที่ผ่านมามนุษย์เคยล่าเสือโคร่งจนเหลืออยู่ไม่ถึง 3,000 ตัว

เขี้ยวและเล็บถูกนำไปทำเครื่องประดับหรูหรา หนังไปทอเป็นเสื้อขนสัตว์และพรมราคาแพง

แม้กระทั่งอวัยวะส่วนนั้นก็ยังถูกนำไปกิน โดยเชื่อกันไปเองว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่เพิ่มกำลังวังชาได้

หลายตัวถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงของคนรวย อยู่ในคณะละครสัตว์ การแสดงโชว์ หรือให้คนมาถ่ายรูปด้วย

แม้แต่สวนเสือหรือศูนย์อนุรักษ์บางแห่งที่ดูแลเสือไม่ดี จนถึงขั้นลักลอบซื้อขายเสืออย่างผิดกฎหมาย

จากการสำรวจล่าสุดพบว่า มีเสือที่เคราะห์ร้ายในกลุ่มนี้จำนวนราว 8 พันตัว ซึ่งมากกว่าเสือที่อยู่ในป่าเสียอีก!

และจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติก็ไม่ได้ เพราะมันใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นแล้ว

ทว่า จำนวนที่ลดลงก็เป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่งเท่านั้น

ถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่


ทุกวันนี้ พื้นที่ป่าซึ่งเหมาะแก่การอยู่อาศัยของเสือโคร่งเหลือเพียง 7% จากพื้นที่ป่าสมัยก่อนเท่านั้น

เมื่อจำนวนป่าไม้ลดลง พื้นที่ป่าก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ ป่าเล็ก ๆ หรือป่าที่กลายเป็นหย่อม ๆ ไม่สามารถรองรับเสือได้ เพราะเสือต้องการอาณาเขตดินแดนของตัวเอง ต้องมีสัตว์ให้ล่าได้พอ มีแหล่งน้ำในการดำรงชีวิต


เสืออยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร ถ้าไม่มีเสือ สัตว์ใหญ่เช่น เก้ง กวาง หมูป่า วัว กระทิง ก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น กินพืชผักผลไม้มากขึ้นจนขาดแคลน กระทบต่ออาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อย นก และแมลง รวมไปจนถึงมนุษย์ก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนนี้เช่นกัน

เมื่อเราทำลายธรรมชาติ ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อเสือโคร่งเท่านั้น

แต่มันยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปยังสัตว์ทุก ๆ ตัว และสุดท้ายก็วนมากระทบมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


คุณรู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันจำนวนเสือโคร่งในป่าประเทศไทย เหลือเพียงแค่ 100 ตัวเท่านั้น!!

คราวหน้าถ้าพบผลิตภัณฑ์จากเสือ ขอให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่

คราวหน้าถ้าจะไปเที่ยวสวนเสือ ลองดูว่าที่นั่นดีจริงหรือไม่ก่อน

คราวหน้าเวลาไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพร อย่าลืมรักษาความสะอาดด้วย

คราวหน้าถ้าจะใช้ของที่ทำจากไม้ ลองเปลี่ยนเป็นสิ่งที่รักษ์ธรรมชาติแทน

เสือก็เป็นแค่แมวตัวใหญ่… เราไม่ทำร้ายแมว ใช่ไหม?

ACTs Of Green

ONE SMALL CHANGE

-can make-

ONE BIG DIFFERENCE


รวบรวมและสรุปข้อมูลจาก :

World Wide Fund For Nature (WWF)

WWF, Tigers Could Disappear From Third of Protected Areas

WWF, Unawared Tiger Farms in Asia

World Wildlife Fund (WWF) Thailand

Big Cat Rescue

Days Of The Year The Guardian, First Tiger Summit

Global Conservation, Tiger Population in Thailand

Live Science, More 'Pet' Tigers than in the Wild

Periyar Tiger Reserve, If Tigers were Extinct

bottom of page