ออสเตรเลียเลิกใช้ถุงพลาสติก ภายใน 3 เดือนได้อย่างไร?ขยะจากถุงพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามแก้ไขตลอดมา

เราทุกคนทราบกันดีว่าพลาสติกจัดเก็บยาก ย่อยสลายไม่ได้ เผาก็จะเกิดมลพิษ ต้องฝังกลบหรือรีไซเคิลเท่านั้น ทว่าถุงพลาสติกจำนวนมากไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเก็บและกำจัด แต่กลับไปติดตามท่อหรือตกลงแหล่งน้ำ ต่อไปยังทะเล มหาสมุทร คร่าชีวิตสัตว์น้ำจำนวนมาก และกำลังทำให้ระบบนิเวศล้มเหลว ซึ่งจะกระทบเป็นทอด ๆ จนกลับมาถึงเราทุกคน

ยิ่งประเทศที่ติดทะเล ยิ่งต้องตระหนักถึงปัญหานี้ให้มากกว่าประเทศอื่น ไทยเราเองก็เช่นกัน