top of page

วันช้างโลก 12.08.2018


วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติของเรา แล้วยังเป็นวันช้างโลกด้วย

ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาช้านาน เราควรจะเป็นเพื่อนกับช้าง แต่คุณรู้ไหมว่า ช้างในประเทศเราที่เคยมีถึง 100,000 เชือกเมื่อศตวรรษที่แล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2,000 เชือกเท่านั้น!

จำนวนช้างทั่วโลกก็ลดลงอย่างหนักเช่นกัน จากสิบล้านเชือก ปัจจุบันเหลือไม่ถึงห้าแสนเชือกแล้ว แม้จะได้รับการขึ้นบัญชีนานาชาติเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มา 30 ปีแล้ว

.....แต่ก็ไม่ทำให้จำนวนช้างเพิ่มขึ้นได้เลย......

ช้างถูกฆ่าทั้งตัว เพียงเพื่อเอาแค่งาไปทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ลูกช้างถูกพรากไปเฆี่ยนตีเพื่อให้เชื่อฟัง จะได้ใช้งานหนักต่อไปได้ บ้างก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงของคนรวย บ้างก็ถูกฝึกให้แสดงโชว์ เพื่อความสนุกสนานของคน แต่ฝืนธรรมชาติและจิตใจของช้าง

ช้างหลายเชือกกลายเป็นแรงงานลากซุง กลับมาทำลายป่าไม้ของมันเองอย่างน่าเศร้า พื้นที่ป่าที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้ช้างหาอาหารไม่ได้ ลูกช้างเกิดใหม่น้อยลง โขลงเล็กลงเรื่อย ๆ จำนวนช้างทั่วโลกหายไปอย่างน่าใจหาย

“ถ้าช้างหายไป แล้วจะเป็นยังไงล่ะ? ก็แค่สัตว์ตัวหนึ่งเอง”


หารู้ไม่ว่า ช้าง นับเป็นราชาของป่า มีขนาดใหญ่โต แต่มีความเชื่อง ไม่ล่า ไม่ข่มเหงสัตว์อื่น และยังสร้างประโยชน์อีกมากมาย

ช้างเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ช้างจึงสามารถรักษาระบบนิเวศและเป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

การกินพืชและถ่ายมูล ช่วยแพร่พันธุ์และกระจายพืชต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและสมดุล เมื่อช้างเดินไปในป่า ก็ช่วยแหวกให้มีทางเดิน เพื่อสัตว์อื่นจะได้ไปมาหาอาหารได้ง่ายขึ้น

เมื่อถึงหน้าแล้ง เวลาช้างหาแหล่งน้ำ ก็ช่วยสร้างทางน้ำใหม่ ให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ดับกระหาย ตอนช้างหาโป่งดินกิน ซึ่งจำเป็นต่อการเสริมแร่ธาตุ การขุดเจอโป่งใหม่ก็ทำให้สัตว์ตัวอื่นได้อานิสงค์ไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สุขภาพของช้าง ก็คือสุขภาพของสัตว์ต่าง ๆ สุขภาพของป่า สุขภาพของธรรมชาติ สุขภาพของโลกใบนี้

แน่นอนว่ารวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลย


เราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปทำงานบุกป่าฝ่าดงหรืออุปถัมภ์ดูแลช้างหรอก เพียงแค่เราไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากช้าง

ไม่ส่งเสริมการนำช้างมาแสดงโชว์ รักษาป่าไม้ ไม่ใช้วัสดุที่ทำลายป่าไม้ ช่วยเหลือศูนย์ช้างที่เลี้ยงช้างแบบธรรมชาติที่ให้ผู้เยี่ยมชมมาใช้ชีวิตร่วมกับช้าง ก็ได้เที่ยวสนุกไปด้วย ง่าย ๆ แค่นี้เอง มาช่วยกันเถอะ

ช้างฉลาด ช้างมีครอบครัว มีสังคม มีความรู้สึก ไม่ได้ต่างอะไรจากมนุษย์เรานัก

เว้นแต่เพียงช้างช่วยรักษาป่ามาตลอด เรา…ก็ควรช่วยรักษาโลกใบนี้เช่นกัน

อย่าปล่อยให้ ช้าง เหลือเพียงแค่ชื่อ แค่รูปภาพ ไว้ให้ลูกหลานของเราเลย

ACTs Of Green

ONE SMALL CHANGE

-can make-

ONE BIG DIFFERENCE


รวบรวมและสรุปข้อมูลจาก :

bottom of page