วันช้างโลก 12.08.2018


วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติของเรา แล้วยังเป็นวันช้างโลกด้วย

ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาช้านาน เราควรจะเป็นเพื่อนกับช้าง แต่คุณรู้ไหมว่า ช้างในประเทศเราที่เคยมีถึง 100,000 เชือกเมื่อศตวรรษที่แล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2,000 เชือกเท่านั้น!

จำนวนช้างทั่วโลกก็ลดลงอย่างหนักเช่นกัน จากสิบล้านเชือก ปัจจุบันเหลือไม่ถึงห้าแสนเชือกแล้ว แม้จะได้รับการขึ้นบัญชีนานาชาติเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มา 30 ปีแล้ว

.....แต่ก็ไม่ทำให้จำนวนช้างเพิ่มขึ้นได้เลย......

ช้างถูกฆ่าทั้งตัว เพียงเพื่อเอาแค่งาไปทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ลูกช้างถูกพรากไปเฆี่ยนตีเพื่อให้เชื่อฟัง จะได้ใช้งานหนักต่อไปได้ บ้างก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงของคนรวย บ้างก็ถูกฝึกให้แสดงโชว์ เพื่อความสนุกสนานของคน แต่ฝืนธรรมชาติและจิตใจของช้าง

ช้างหลายเชือกกลายเป็นแรงงานลากซุง กลับมาทำลายป่าไม้ของมันเองอย่างน่าเศร้า พื้นที่ป่าที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้ช้างหาอาหารไม่ได้ ลูกช้างเกิดใหม่น้อยลง โขลงเล็กลงเรื่อย ๆ จำนวนช้างทั่วโลกหายไปอย่างน่าใจหาย

“ถ้าช้างหายไป แล้วจะเป็นยังไงล่ะ? ก็แค่สัตว์ตัวหนึ่งเอง”


หารู้ไม่ว่า ช้าง นับเป็นราชาของป่า มีขนาดใหญ่โต แต่มีความเชื่อง ไม่ล่า ไม่ข่มเหงสัตว์อื่น และยังสร้างประโยชน์อีกมากมาย

ช้างเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ช้างจึงสามารถรักษาระบบนิเวศและเป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

การกินพืชและถ่ายมูล ช่วยแพร่พันธุ์และกระจายพืชต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและสมดุล เมื่อช้างเดินไปในป่า ก็ช่วยแหวกให้มีทางเดิน เพื่อสัตว์อื่นจะได้ไปมาหาอาหารได้ง่ายขึ้น

เมื่อถึงหน้าแล้ง เวลาช้างหาแหล่งน้ำ ก็ช่วยสร้างทางน้ำใหม่ ให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ดับกระหาย ตอนช้างหาโป่งดินกิน ซึ่งจำเป็นต่อการเสริมแร่ธาตุ การขุดเจอโป่งใหม่ก็