top of page

วันช้างโลก 12.08.2018


วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติของเรา แล้วยังเป็นวันช้างโลกด้วย

ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาช้านาน เราควรจะเป็นเพื่อนกับช้าง แต่คุณรู้ไหมว่า ช้างในประเทศเราที่เคยมีถึง 100,000 เชือกเมื่อศตวรรษที่แล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2,000 เชือกเท่านั้น!

จำนวนช้างทั่วโลกก็ลดลงอย่างหนักเช่นกัน จากสิบล้านเชือก ปัจจุบันเหลือไม่ถึงห้าแสนเชือกแล้ว แม้จะได้รับการขึ้นบัญชีนานาชาติเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มา 30 ปีแล้ว

.....แต่ก็ไม่ทำให้จำนวนช้างเพิ่มขึ้นได้เลย......

ช้างถูกฆ่าทั้งตัว เพียงเพื่อเอาแค่งาไปทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง ลูกช้างถูกพรากไปเฆี่ยนตีเพื่อให้เชื่อฟัง จะได้ใช้งานหนักต่อไปได้ บ้างก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงของคนรวย บ้างก็ถูกฝึกให้แสดงโชว์ เพื่อความสนุกสนานของคน แต่ฝืนธรรมชาติและจิตใจของช้าง

ช้างหลายเชือกกลายเป็นแรงงานลากซุง กลับมาทำลายป่าไม้ของมันเองอย่างน่าเศร้า พื้นที่ป่าที่ลดน้อยลงอย่างน่าตกใจ ก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่ทำให้ช้างหาอาหารไม่ได้ ลูกช้างเกิดใหม่น้อยลง โขลงเล็กลงเรื่อย ๆ จำนวนช้างทั่วโลกหายไปอย่างน่าใจหาย

“ถ้าช้างหายไป แล้วจะเป็นยังไงล่ะ? ก็แค่สัตว์ตัวหนึ่งเอง”


หารู้ไม่ว่า ช้าง นับเป็นราชาของป่า มีขนาดใหญ่โต แต่มีความเชื่อง ไม่ล่า ไม่ข่มเหงสัตว์อื่น และยังสร้างประโยชน์อีกมากมาย

ช้างเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ช้างจึงสามารถรักษาระบบนิเวศและเป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

การกินพืชและถ่ายมูล ช่วยแพร่พันธุ์และกระจายพืชต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและสมดุล เมื่อช้างเดินไปในป่า ก็ช่วยแหวกให้มีทางเดิน เพื่อสัตว์อื่นจะได้ไปมาหาอาหารได้ง่ายขึ้น

เมื่อถึงหน้าแล้ง เวลาช้างหาแหล่งน้ำ ก็ช่วยสร้างทางน้ำใหม่ ให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ดับกระหาย ตอนช้างหาโป่งดินกิน ซึ่งจำเป็นต่อการเสริมแร่ธาตุ การขุดเจอโป่งใหม่ก็ทำให้สัตว์ตัวอื่นได้อานิสงค์ไปด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สุขภาพของช้าง ก็คือสุขภาพของสัตว์ต่าง ๆ สุขภาพของป่า สุขภาพของธรรมชาติ สุขภาพของโลกใบนี้

แน่นอนว่ารวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลย


เราไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปทำงานบุกป่าฝ่าดงหรืออุปถัมภ์ดูแลช้างหรอก เพียงแค่เราไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากช้าง

ไม่ส่งเสริมการนำช้างมาแสดงโชว์ รักษาป่าไม้ ไม่ใช้วัสดุที่ทำลายป่าไม้ ช่วยเหลือศูนย์ช้างที่เลี้ยงช้างแบบธรรมชาติที่ให้ผู้เยี่ยมชมมาใช้ชีวิตร่วมกับช้าง ก็ได้เที่ยวสนุกไปด้วย ง่าย ๆ แค่นี้เอง มาช่วยกันเถอะ

ช้างฉลาด ช้างมีครอบครัว มีสังคม มีความรู้สึก ไม่ได้ต่างอะไรจากมนุษย์เรานัก

เว้นแต่เพียงช้างช่วยรักษาป่ามาตลอด เรา…ก็ควรช่วยรักษาโลกใบนี้เช่นกัน

อย่าปล่อยให้ ช้าง เหลือเพียงแค่ชื่อ แค่รูปภาพ ไว้ให้ลูกหลานของเราเลย

ACTs Of Green

ONE SMALL CHANGE

-can make-

ONE BIG DIFFERENCE


รวบรวมและสรุปข้อมูลจาก :

World Wide Fund For Nature, Asian Elephant

WWF, Elephants

Scientific American, Elephant Populations

Medium, Vulcan Inc., If There Were No Elephants

One Green Planet, When Elephants Extinct

One Green Planet, Dangerous Myth That Harm Animals

World Elephant Day, Elephant Reintroduction Foundation

Elephants Forever, Threats to Elephants

bottom of page