วัดปลอดรถโลก 22.09.2018


World Car Free Day หรือ วันปลอดรถ จัดขึ้นทุกวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี

เป็นวันที่ทั่วโลกรณรงค์ไม่ใช้รถยนต์ โดยหันไปใช้รถสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน ปั่นจักรยาน หรือเดินแทน

เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงมลภาวะซึ่งเกิดจากรถยนต์จำนวนมหาศาลบนท้องถนน

เป็นการแสดงให้เห็นว่า เราสามารถใช้ชีวิต ไปที่ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเสมอไป

ทั้งยังช่วยให้การจราจรคล่องตัวขึ้น ทำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะได้รวดเร็วกว่าที่คิด

นอกจากนั้นยังลดการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยประหยัดค่าน้ำมันซึ่งสูงกว่าการใช้ขนส่งมวลชนได้อีกด้วย

หากเราลองมาดูประเทศที่มีมลพิษในเขตเมืองมากที่สุด

อันดับหนึ่งคือ ปากีสถาน รองลงมาคือ กาตาร์ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ และอียิปต์

ส่วนประเทศที่ก่อมลพิษโดยรวมมากที่สุด คือ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และญี่ปุ่น ตามลำดับ

มลพิษจากการจราจรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน และนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ทั่วโลกเรามีคนเสียชีวิตจากมลภาวะหลายแสนคนต่อปี

ทำให้บางประเทศเกิดคว