top of page

ทำไมเสื้อผ้าฝ้ายออร์แกนิกถึงแพงกว่า?


เพราะเสื้อผ้าออร์แกนิก หมายความว่า ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก การตัดเย็บ จนส่งถึงมือคุณ ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานออร์แกนิกสากล

** ฟาร์มต้องเป็นออร์แกนิกมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

** เมล็ดพันธุ์ออร์แกนิกต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO)

** ใช้ได้เฉพาะปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจากพืช

** ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงและวัชพืช ต้องดูแลด้วยคน ใช้ยาที่สกัดจากพืช หรือใช้สัตว์กินศัตรูพืช โดยไม่มีสารเคมีอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น

** การแปรรูปเป็นเส้นใย ปั่นเป็นด้าย ถักทอ ฟอกขาว ย้อมสี จนเสร็จเป็นตัวเสื้อผ้า ต้องไม่ปนเปื้อนสารพิษ และยังต้องไม่ทำลายธรรมชาติอีกด้วย

กรรมวิธีทั้งหมดนี้ต้องผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดถี่ถ้วนจาก GOTS ก่อนที่เราจะได้ใบรับรองแต่ละขั้นตอนต้องมีการดูแลรักษามากขึ้น โดยยึดความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนงานเป็นหลัก

หากดูเพียงป้ายราคา เสื้อผ้าออร์แกนิกอาจจะเป็นตัวเลือกที่มีราคาสูง แต่ถ้าลองพิจารณาถึงการใส่ได้นาน ไม่ตกยุคง่าย รวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งต่อตัวคุณเองและต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจะเห็นว่าคุ้มค่ากว่า

นอกจากนั้น เมื่อมีคนหันมาใช้เสื้อผ้าออร์แกนิกมากขึ้น ต้นทุนก็จะถูกลงตามหลักการ ส่งผลดีต่อทั้งพวกเราและโลกใบนี้

bottom of page